Verslag: Studiekring Indonesië 2 september 2016

2 september is er een VTB-netwerk bijeenkomst gehouden met als gastspreker Art Klassen van TFF Indonesië. Met dank aan Wageningen Universiteit konden we worden ontvangen op Lumen 2, waar  Prof. Frans Bongers opende de bijeenkomst even na 16 u, waarna Wil Ellenbroek namens de VTB de spreker aankondigde. 

Art Klassen heeft TFF kort geïntroduceerd. Daarna heeft hij uitgelegd hoe TFF ‘reduced impact logging’ (RIL) omschrijft, uit welke elementen de trainingen bestaan die TFF hierover geeft, en hoe TFF trainingsresultaten meet met een systeem van gewogen indicatoren. In haar benadering van kapconcessies benadrukt TFF steeds dat RIL tot kostenbesparingen leidt.

 

Art schetste de context van bosbouw in Indonesië: aantasting van het bos door shifting cultivation, oprukkende palmolie-plantages, mijnbouw en daaraan gerelateerde land-claims en –speculatie. Voorts een gestaag dalende trend van het aantal operationele bosbouwconcessies, die nog maar (-) 11% van het landareaal beslaan tegen 33% nog maar 20 jaar geleden.

 

Art vergeleek de verschillende certificeringssystemen in Indonesië (LEI – PHPL – PEFC – FSC) en concludeerde dat alleen FSC geloofwaardig is als het om duurzaamheid gaat, al zal FSC zich wel aan de realiteit aan moeten passen en zich ook openstellen voor het plantage-model. Ook moet FSC erop toezien dat audits niet verworden tot een papieren exercitie maar dat auditors werkelijk veel tijd in het bos besteden.

 

Art eindigde met een beschouwing op bosproductiviteit. Hoewel dataverzameling over bosherstel na kap methodologisch zwak is, en data niet centraal verwerkt worden, lijkt de conclusie wel gerechtvaardigd dat meranti-bos (dipterocarp) goed gedijt bij een omloop van 30 jaar (kap boven 40-50 cm diameter) maar dat dit veeleer 70 jaar zou moeten zijn in de oostelijke provincies (Papua) voor de climax-soorten als meranti. Als geaccepteerd wordt dat een FSC-productiebos een secundair bos is, met andere samenstelling dan het primaire, dan is de kap zeker duurzaam te noemen – bij het goed navolgen van de voorschriften van RIL. Waarna de toevoeging vanuit de zaal, dat zonder actief bosbeheer, het bos zeker verloren gaat – aan shifting cultivan, ontwikkeling van palmolieplantages, enzovoort, enzovoort…

 

Contact

Secretariaat Vereniging Tropische Bossen
Postbus 124
6700 AC Wageningen

Neem contact op via het contactformulier