Nieuwsbriefcommissie

Werkwijze   

De nieuwsbriefcommissie zorgt ervoor dat het VTB-Nieuws vier keer per jaar bij alle VTB-leden in de brievenbus valt. Het VTB-Nieuws bevat informatie omtrent actuele zaken die met de tropische bossen te maken hebben (zowel van binnen als buiten de Vereniging), maar ook samenvattingen van activiteiten, thematische discussies of bijeenkomsten, en belangrijke mededelingen.     

Leden  

De redactie van het VTB-Nieuws bestaat uit Caspar Verwer, Paul Zambon, Henk Lette, Rens Brouwer en Simone van Santen de Hoog.