Welkom bij de Vereniging Tropische Bossen
Kennis en expertisenetwerk voor duurzaamheid
kikkerroos2.jpg
uitwisseling van kennis en expertise
gerelateerd aan thema's die relevant zijn voor behoud en beheer van bossen wereldwijd en specifiek in de tropen
De VTB bevordert en faciliteert
Anbos4.jpg
Lustrum2014 bewerkt.jpg
studiedagen, seminars en netwerkavonden
De VTB organiseert
over actuele thema's in relatie tot tropisch bos en landgebruik.
Foto: Caspar Verwer
Jaarlijks organiseert de VTB de
waarin studenten zich kunnen oriënteren op een loopbaan in de tropische bossen sector.
Tropical Forest Career Night
logos3.png.jpg
Heb jij een
en we gaan ermee aan de slag.
idee voor een activiteit? Laat het ons weten!
Kwamala uitsnede.jpg
Foto: Caspar Verwer

Expertise

De achterban van de VTB bestaat uit ruim vierhonderd studenten en professionals afkomstig uit verschillende disciplines en werkzaam in wetenschap, beleid, ngo's, en de commerciële sector. Als VTB hopen we via onze activiteiten de kruisbestuiving tussen deze verschillende werkvelden en disciplines te bevorderen.

Activiteiten

De VTB organiseert seminars, excursies en studiedagen over actuele thema's die relateren aan tropische bossen. Jaarlijks houden we voor studenten een carrière orriëntatie evenement: de Tropical Forest Career Night. Deze evenementen kun je hier op de website vinden en als je geinteresseerd bent kun je je gelijk inschrijven.

Eerstvolgende activiteit

Er is dit jaar nog één lustrumactiviteit: het Lustrumfeest op 22 november. Je kunt je nu aanmelden!

Word lid!

Klik hier om u aan te melden als lid. Leden hebben toegang tot een uitgebreid netwerk van professionals en studenten via de mailinglijst, de nieuwsbrief en activiteiten zoals studiedagen en seminars. Lidmaatschap kost €25 per jaar (€20 bij automatische incasso). Voor studenten is het eerste jaar gratis, daarna betalen zij €12,50 (€10 bij automatische incasso). 

Op deze avond zullen 5 gastsprekers, afkomstig vanuit verschillende sectoren, concrete resultaten presenteren van lopende initiatieven die als doel hebben palmolie productie te verduurzamen. De avond wordt afgesloten met een plenaire discussie waarin een aantal stellingen wordt voorgelegd aan het publiek en de sprekers. Bijvoorbeeld: Draagt het High Conservation Values concept daadwerkelijk positief bij aan behoud van biodiversiteit en ecosysteemdiensten? En hoe zit het met het effect op sociale omstandigheden? Of blijven we hangen in goede intenties en mooie woorden?

Pagina's

Contact

Secretariaat Vereniging Tropische Bossen
Postbus 124
6700 AC Wageningen

Neem contact op via het contactformulier