Studiedagcommissie

De Studiedagcommissie stelt zich tot doel het verdiepen en verbreden van kennis en inzichten van een actueel thema over tropische bossen door middel van het organiseren van een jaarlijkse studiedag. In het verleden heeft de studiedagcommissie ook wel eens een inhoudelijk onderwerp verzorgd op de Algemene Leden Vergadering en bijgedragen aan seminars van andere organisaties.

 

 

Verwachte resultaten  
  • Bijdrage leveren aan menings- en gedachtenvorming over tropische bossen
  • Opdoen van nieuwe ideeën
  • Aanscherpen van eigen ideeën door onderlinge discussies
  • Aanzetten tot ontplooiing van initiatieven in of buiten het werk
  • Onderhouden van contacten

 

Samenstelling

De commissie bestaat momenteel uit de volgende personen:

Rik Sools (voorzitter), Peter Zomer, Jeffrey van Lent, Mandy Wierenga en Steffie Rijpkema. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom!

De studiedagcommissie in 2016- boven, vlnr: Esther, Rosalien, Rik, Erik. Onder: Bas, Jeffrey en Peter.

Planning 

De studiedag wordt ieder jaar gehouden. De organisatie van de studiedag begin meestal driekwart jaar van te voren. Er wordt ongeveer één keer in de 4-6 weken vergaderd. Naarmate de studiedag nadert wordt dit frequenter. Voor aanvang van de Algemene Leden Vergadering komt de commissie enkele malen bijeen om te overleggen over haar inhoudelijke bijdrage.

 

Activiteiten tot nu toe

Studiedagen

2000 - Duurzaam bosbeheer: fictie of werkelijkheid?

 

2001 - Tropische Bossen in EURO’s of in Natura? Waardering van bosfuncties

 

 

2002 - Het Regeringsstandpunt Tropisch Regenwoud voorbij

 

 

2003 - Tropische Bossen in 2030: Visie of Visioen?

 

 

2004 - Het tropische bos in de kou?

 

 

2005 - Tropische bossen en conflicten

 

 

2006 - MVO en tropische bossen

 

 

2007 - De toekomst van het tropische bosbeheer

 

 

2008 - The effects of violent conflicts on forests

 

 

2009 - 'Nature for Peace, The role of conservation and natural resources management in conflict and peacebuilding' (i.s.m. Werkgroep Ecologie en Ontwikkeling)

 

 

2010 - Strategies for fauna conservation in tropical forests

 

 

2011 - New Forest for people – sowing the seeds of tomorrow’s forests

 

 

2012 - De houten driehoek – Invloeden van opkomende economieën op de Europese houtverordening (EUTR) en bosbeheer in de tropen

 

 

2013 - Private sector en tropische bossen – in gemeenschap van goederen: Links tussen private sector en tropische bossen via betaling van ecosysteemdiensten

 

 

2014 - Minder bekende houtsoorten; een oud thema in een nieuw jasje

 

 

 

2015 - Entrepreneurship in the tropics

 

 

 

2016 - Bio-economie in de tropen

 

  2017 - Mangroves: Living on the edge    

 

 

Algemene Leden Vergadering

 

 

2001 - Presentatie van het 'Beleidsprogramma Biodiversiteit Internationaal (BBI) 2001-2005' door dr. Ton van der Zon, met een kritisch interview door prof.dr. Frans Bongers

 

2002 - Toneelstuk door commissieleden over 'hypes en trends in de tropische bosbouw gedurende de laatste 120 jaar'

 

 

 

 

Contact

Rik Sools, riksools(at)hotmail.com of via het contactformulier.