Verslag: ALV VTB 2016

Afgelopen februari hield de VTB haar Algemene Leden Vergadering, met zowel een huishoudelijk deel als een inhoudelijk deel over certificering in de bosbouw. Voor wie geïnteresseerd is in de besproken onderwerpen zijn de notulen bijgevoegd bij dit bericht. Opmerkingen over de notulen kunnen gemaild worden naar vereniging@tropischebossen.nl.

Contact

Secretariaat Vereniging Tropische Bossen
Postbus 124
6700 AC Wageningen

Neem contact op via het contactformulier