Wikipedia bosproject

Het Wikipedia-Bosproject heeft tot doel om kennis en informatie over onze vakgebieden via Wikipedia.nl voor het algemene publiek toegankelijk te maken. Dit door aan bos en natuur gerelateerde lemma’s op Wikipedia te plaatsen of bestaande lemma’s over deze thema’s te verbeteren.  

Een aantal leden van de VTB en de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging (KNBV) nam hiertoe in 2008 het initiatief en richtte de Voorlopige Redactie Commissie (VRC) Wikipedia-Bosproject op. De bedoeling is dat de lemma’s door deskundigen worden geschreven. De VRC moedigt daarom VTB- en KNBV-leden aan om lemma’s te schrijven over onderwerpen op hun vakgebied.

Geplaatste lemma’s (per eind 2018)

Het totale aantal geplaatste en verbeterde lemma’s bedraagt 18.

 • Agroforestry
 • Betaling voor Ecosysteemdiensten
 • Bioculturele diversiteit
 • Bos en Spiritualiteit
 • Bosbeheer en biodiversiteit
 • Bosbeheer
 • Bosbouwopleiding (toe aan een update)
 • Certificaat Duurzaam bosbeheer
 • Eikenhakhout
 • Handel in tropisch hout in Nederland
 • Houtvester
 • KNBV
 • Mangrove
 • Niet-Hout Bosproducten
 • Rassenlijst bomen
 • Sociale bosbouw
 • Tropisch bos
 • VTB
Hoe werkt het?

Op www.wikipedia.nl is na te kijken hoe de teksten eruit zien. Regelmatig worden door derden kleine of soms wat grotere wijzigingen ingevoerd. De VRC houdt dit in de gaten en grijpt zo nodig in. In een beperkt aantal gevallen ontstaat er op overlegpagina’s discussie over de inhoud. Ook worden weleens illustraties toegevoegd. De VRC juicht dit toe, want het betekent dat de onderwerpen worden opgezocht en gelezen.

VTB-leden (of collega’s) worden van harte uitgenodigd om nieuwe lemma’s te schrijven of bestaande lemma’s te verbeteren. Een auteurshandleiding en onderwerpenlijst zijn daarvoor beschikbaar. De VRC doet de eindredactie en verzorgt de plaatsing op Wikipedia.

Schrijfproject

VTB-student-leden kunnen een vergoeding krijgen voor het opstellen van Nederlandstalige Wikipedia-lemma’s op ons vakgebied. Sinds 2017 stelt het VTB-bestuur hiervoor jaarlijks een bedrag beschikbaar. Het project loopt in rondes van najaar tot daaropvolgende zomer en wordt beheerd door de Vaste Redactie Commissie (VRC) Wikipedia Bos.

Heb je belangstelling en ben je student-lid van de VTB? Neem dan contact op met vrc.wikibos@gmail.com.

Meer info over de huidige ronde: https://www.tropischebossen.nl/node/640

Meer info over het Wikipedia-Bosproject?

Stuur dan een bericht naar vrc.wikibos@gmail.com