Als VTB-lid kunt u hier inloggen in het ledendeel.

Vereniging Tropische Bossen Studentenfonds

Het VTB studentenfonds is officieel gelanceerd! Ter ere van het 20 jarig bestaan van de VTB is dit studentenfonds in het leven geroepen.

De Vereniging Tropische Bossen (VTB) stelt een studentenfonds in werking voor studenten, studerend aan een universiteiten of hogescholen binnen Nederland. Per jaar stelt de VTB €1000,- beschikbaar als subsidie, waarbij er een maximale financiële bijdrage van €500,- per aanvraag mogelijk is. Studenten waarvan aanvragen gehonoreerd worden, worden aangesteld als student-ambassadeur van de VTB.

De aanvragen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De financiële ondersteuning wordt beschikbaar gesteld voor een onderzoeksproject ten behoeve van een opleiding,
  • Onderzoeksprojecten moeten gerelateerd zijn aan tropische landschappen (bossen in meerderheid vertegenwoordigd),
  • Een minimale verblijfsperiode van twee maanden in het buitenland is vereist*,
  • Aanvrager dient studenten-lid te zijn/studenten-lid te worden van de VTB,
  • De kosten voor het onderzoeksproject moeten nog worden gemaakt.

*We begrijpen dat door de Covid-19 crisis het misschien niet mogelijk is om dit jaar op veldwerk te gaan. Als je het fonds niet kunt gebruiken om naar het buitenland te gaan, maar je het geld op een andere manier zou kunnen gebruiken in je onderzoek ten behoeve van tropische bossen, dan kun je nog steeds een aanvraag indienen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan online webinars/seminars voor skill-development / cursussen voor data-analyse / symposia etc.

Een subsidie aanvragen

Ieder jaar is er één toekenningsronde; voor 2022 moet nog bepaald worden wanneer deze ronde zal plaatsvinden. Toekenning vindt plaats tijdens de eerste daarop volgende bestuursvergadering.

Een volledige aanvraag bestaat uit:

 • Een onderzoeksvoorstel met daarin een (beknopte) toelichting van het geplande onderzoeksproject.
 • Een formulier voor het aanvragen van een subsidie (Aanvraagformulier VTB Studentenfonds.pdf), met hierop een begroting met dekkingsplan:;
 • Een motivatiebrief met daarin een voorstel voor verdere invulling van het ambassadeurschap.
 • Een Curriculum Vitae ( het rekeningnummer van de aanvrager moet hierin worden vermeld).

Een aanvraag kan elektronisch worden aangeleverd op studentenfonds@tropischebossen.nl. Aanvraagformulier is te downloaden op de website van de vereniging. Toekenning wordt gedaan door het bestuur van de VTB. Bij veel aanmeldingen wordt er door de beoordelingscommissie een voorselectie gedaan en aan het voltallige bestuur gepresenteerd.

Afhandeling

Na de toekenningsvergadering ontvangt men persoonlijk bericht van de beoordelingscommissie en wordt er een overeenkomst gesloten tussen VTB en de student. Storting van de toekenning vindt plaats in twee delen: 50% van het toegekende bedrag wordt direct na toekenning gestort, 50% van het toegekende bedrag volgt na het indienen van een volledig eindverslag van het onderzoeksproject en een financiële verantwoording met de benodigde belegstukken (rekeningen of tickets).

De student-ambassadeur presenteert tijdens of na afloop van zijn of haar onderzoeksproject het onderzoek tijdens een netwerkevent (of een soortgelijk VTB evenement). Ook presenteert de student zijn of haar onderzoek bij een externe partij. Daarnaast wordt er een kort inhoudelijk verslag over het onderzoek geschreven voor in de VTB nieuwsbrief. Ook stelt de vereniging het prijs op om vermeld te worden in de uit de activiteit voortvloeiende onderzoeksrapporten en publicaties.

Beurzen waarvan binnen twee jaar geen gebruik wordt gemaakt vervallen. Wanneer niet aan de afspraken is voldaan binnen gestelde termijn dan heeft het bestuur het recht om eventuele reeds betaalde voorschotten terug te vorderen.

 

 

Bijlagen:

VTB_studentenfonds_flyer
Aanvraagformulier VTB Studentenfonds.pdf