VTB Studentenfonds

Vereniging Tropische Bossen Studentenfonds

Het VTB studentenfonds officieel gelanceerd is! Ter ere van het 20 jarig bestaan van de VTB is dit studentenfonds in het leven geroepen. 

De Vereniging Tropische Bossen (VTB)  stelt een studentenfonds in werking voor  studenten, studerend aan een universiteiten of hogescholen binnen Nederland. Per jaar stelt de VTB €1000,- beschikbaar als subsidie, waarbij er een maximale financiële bijdrage van €500,- per aanvraag mogelijk is. Studenten waarvan aanvragen gehonoreerd worden, worden aangesteld als student-ambassadeur van de VTB.

De aanvragen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De financiële ondersteuning wordt beschikbaar gesteld voor een onderzoeksproject ten behoeve van een opleiding,
  • Onderzoeksprojecten moeten gerelateerd zijn aan tropische landschappen (bossen in meerderheid vertegenwoordigd),
  • Een minimale verblijfsperiode van twee maanden in het buitenland is vereist,
  • Aanvrager dient studenten-lid te zijn/studenten-lid te worden van de VTB,
  • De kosten voor het onderzoeksproject moeten nog worden gemaakt. 

Een subsidie aanvragen

In het jaar 2019/2020 is er één toekenningsronde; voor 22 september moeten de aanvragen ingediend zijn. Toekenning vindt plaats tijdens de bestuursvergadering op 14 oktober. 

Een volledige aanvraag bestaat uit:

  • Een onderzoeksvoorstel met daarin een (beknopte) toelichting van het geplande onderzoeksproject.
  • Een formulier voor het aanvragen van een subsidie (Aanvraagformulier VTB Studentenfonds.pdf), met hierop een begroting met dekkingsplan:;
  • Een motivatiebrief met daarin een voorstel voor verdere invulling van het ambassadeurschap.
  • Een Curriculum Vitae ( het rekeningnummer van de aanvrager moet hierin worden vermeld).

Een aanvraag kan elektronisch worden aangeleverd op studentenfonds@tropischebossen.nl. Aanvraagformulier is te downloaden op de website van de vereniging. Toekenning wordt gedaan door het bestuur van de VTB. Bij veel aanmeldingen wordt er door de beoordelingscommissie een voorselectie gedaan en aan het voltallige bestuur gepresenteerd.

Afhandeling

Na de toekenningsvergadering ontvangt men persoonlijk bericht van de beoordelingscommissie en wordt er een overeenkomst gesloten tussen VTB en de student. Storting van de toekenning vindt plaats in twee delen: 50% van het toegekende bedrag wordt direct na toekenning gestort, 50% van het toegekende bedrag volgt na het indienen van een volledig eindverslag van het onderzoeksproject en een financiële verantwoording met de benodigde belegstukken (rekeningen of tickets). 

De student-ambassadeur presenteert tijdens of na afloop van zijn of haar onderzoeksproject het onderzoek tijdens een netwerkevent (of een soortgelijk VTB evenement). Ook presenteert de student zijn of haar onderzoek bij een externe partij. Daarnaast wordt er een kort inhoudelijk verslag over het onderzoek geschreven voor in de VTB nieuwsbrief. Ook stelt de vereniging het prijs op om vermeld te worden in de uit de activiteit voortvloeiende onderzoeksrapporten en publicaties.

Beurzen waarvan binnen twee jaar geen gebruik wordt gemaakt vervallen. Wanneer niet aan de afspraken is voldaan binnen gestelde termijn dan heeft het bestuur het recht om eventuele reeds betaalde voorschotten terug te vorderen.

Contact

Secretariaat Vereniging Tropische Bossen
Postbus 124
6700 AC Wageningen

Neem contact op via het contactformulier