Afmelden als lid

Afmelden als lid kan via ons ledendeel. Aangezien dit momenteel in ontwikkeling is vragen wij u om ons over uw afmelding te informeren via vereniging@tropischebossen.nl