Als VTB-lid kunt u hier inloggen in het ledendeel.

Doelstelling van de vereniging

Het creëren en onderhouden van een professioneel netwerk en het instellen van een permanent, dynamisch en effectief platform voor het verzamelen, kanaliseren en uitdragen van kennis en informatie over tropische bossen.

Het hogere doel van de vereniging is om met dit platform bij te dragen aan bewustwording en meningsvorming omtrent duurzaam en maatschappelijk verantwoord beheer van tropische bossen en aan een toenemende Nederlandse expertise om dit beheer te bewerkstelligen. Lees verder

Korting voor KNBV-leden

Activiteiten van de VTB zijn voor leden van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging (KNBV) vrij toegankelijk en eventuele toegangsprijzen zijn voor hen gelijk aan het VTB-ledentarief. Bij aanmelden voor activiteiten kunnen KNBV-leden aangeven dat zij lid zijn van de KNBV om korting te krijgen.

Lidmaatschap

Gewoon lid: € 25,00 per kalenderjaar (bij automatische incasso € 20,00). Student lid: € 12,50 per kalenderjaar (bij automatische incasso € 10,00); het eerste jaar is voor studentleden gratis.Door middel van het aanmeldingsformulier op deze website kunt u zich als lid aanmelden. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij het lidmaatschap voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk is opgezegd.

Bestuur 2019/2020

  • Jaap van der Waarde (Voorzitter)
  • Ron Lamain (Interim Voorzitter)
  • Mandy Wierenga (Secretaris)
  • Steffie Rijpkema (Penningmeester)
  • Judy Koppenjan (Activiteitencoördinator, Algemeen bestuurslid)
  • Jeffrey Brand (Algemeen bestuurslid)
  • Stef Wulffraat (Algemeen bestuurslid)
  • Joeri Zwerts (Algemeen bestuurslid)

Bankgegevens

Betalingen aan de Vereniging Tropische Bossen kunnen worden verricht door overboeking op rekeningnummer NL61TRIO0788783637 ten name van “Vereniging Tropische Bossen”(let op: niet afgekort, maar volledig geschreven) te Wageningen. Vermeld daarbij duidelijk waar u de betaling voor verricht.

Geschiedenis

De Vereniging Tropische Bossen (VTB) is in december 1999 opgericht met als doel het bevorderen van de uitwisseling van kennis en ervaringen over het duurzaam gebruik en beheer van tropische bossen.
De VTB bouwde voort op het werk van Stichting BOS, een netwerk organisatie die tussen 1981 en 1989 regelmatig niewsbrieven publiceerde met ervaringen en onderzoek uit de tropen. In 1999, nam een werkgroep onder de naam Fenix het initiatief om een nieuwe organisatie te laten herrijzen uit de geschiedenis van stichting BOS. Dit werd de VTB.
In de loop der jaren is de VTB flink gegroeid, zowel in het aantal leden als het aantal activiteiten en het bereik.

De geschiedenis van de VTB:

20 jaar VTB: het vierde lustrum

In 2019 viert de VTB haar 20-jarig bestaan en dus het vierde lustrum. Ter ere hiervan organiseert de Lustrumcommissie een aantal bijzondere activiteiten. Houd deze pagina, de agenda en de mailinglijst in de gaten voor updates!

15 jaar VTB: het derde lustrum

10 jaar VTB: het tweede lustrum

Tijdens het 10-jarig lustrum van de Vereniging Tropische Bossen heeft de lustrumcommissie uitgepakt en een lustrumboek samengesteld.

De digitale versie van het lustrumboek is hier te downloaden.