Als VTB-lid kunt u hier inloggen in het ledendeel.

Commissies

Wikipedia bosproject

Het Wikipedia-Bosproject heeft tot doel om kennis en informatie over onze vakgebieden via Wikipedia.nl voor het algemene publiek toegankelijk te maken. Dit door aan bos en natuur gerelateerde lemma’s op Wikipedia te plaatsen of bestaande lemma’s over deze thema’s te verbeteren.

Een aantal leden van de VTB en de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging (KNBV) nam hiertoe in 2008 het initiatief en richtte de Vaste Redactie Commissie (VRC) Wikipedia-Bosproject op. De bedoeling is dat de lemma’s door deskundigen worden geschreven. De VRC moedigt daarom VTB- en KNBV-leden aan om lemma’s te schrijven over onderwerpen op hun vakgebied.

Geplaatste lemma’s (per eind 2020)
Het totale aantal geplaatste en verbeterde lemma’s bedraagt 23.

 • Agroecologie
 • Agroforestry
 • Betaling voor Ecosysteemdiensten
 • Bioculturele diversiteit
 • Bos en Spiritualiteit
 • Bosbegrazing
 • Bosbeheer
 • Bosbeheer gericht op biodiversiteit
 • Bosbouwopleiding
 • Bosfauna in Nederland
 • Broekbos
 • Certificaat Duurzaam bosbeheer
 • Eikenhakhout
 • Handel in tropisch hout in Nederland
 • Herbebossing
 • Houtvester
 • KNBV
 • Mangrove
 • Niet-Hout Bosproducten
 • Rassenlijst bomen
 • Sociale bosbouw
 • Tropisch bos
 • VTB

Hoe werkt het?

Op www.wikipedia.nl is na te kijken hoe de teksten eruit zien. Regelmatig worden door derden kleine of soms wat grotere wijzigingen ingevoerd. De VRC houdt dit in de gaten en grijpt zo nodig in. In een beperkt aantal gevallen ontstaat er op overlegpagina’s discussie over de inhoud. Ook worden weleens illustraties toegevoegd. De VRC juicht dit toe, want het betekent dat de onderwerpen worden opgezocht en gelezen.

VTB-leden (of collega’s) worden van harte uitgenodigd om nieuwe lemma’s te schrijven of bestaande lemma’s te verbeteren. Een auteurshandleiding en onderwerpenlijst zijn daarvoor beschikbaar. De VRC doet de eindredactie en verzorgt de plaatsing op Wikipedia.

Schrijfproject

VTB-student-leden kunnen een vergoeding krijgen voor het schrijven van teksten voor Wikipedia lemma’s. Het VTB-bestuur heeft een nieuwe ronde van dit Schrijfproject goedgekeurd en stelt een bedrag beschikbaar voor het opstellen van Nederlandstalige Wikipedia-lemma’s op ons vakgebied. Doe een voorstel voor een onderwerp dat je in de komende maanden tot een concept lemma wilt uitwerken. Je kan er 50 tot 200 euro mee verdienen.

De looptijd is van 1 november 2020 tot 1 juni 2021. Aanmelden kan tot 1 februari 2021, conceptteksten kunnen worden aangeleverd tot 1 mei 2021. Er is geld beschikbaar voor 2-3 lemma’s. Het project wordt beheerd door de Vaste Redactie Commissie (VRC) Wikipedia Bos (zie https://www.tropischebossen.nl/commissies/, klik op Wikipedia bosproject).

 

Heb je belangstelling en ben je student-lid van de VTB? Neem dan contact op met vrc.wikibos@gmail.com.

 

Meer info over de huidige ronde: Handleiding schrijfproject

Meer info over het Wikipedia-Bosproject?

Stuur dan een bericht naar vrc.wikibos@gmail.com

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert verschillende activiteiten voor de leden van de VTB.

De activiteitencommissie bestaat uit: Lieke Guinee, Peter van der Meer, Jurian Schepers, Laura Boeschoten, Judy Koppenjan, Sandra van Hulsen, Solveigh Koekkoek, Kasper Alberda en Ben Gunnewijk.

Websitecommissie

Werkwijze

De website is een belangrijk communicatiemiddel van de vereniging. De websitecommissie verzorgt de inhoud van tal van pagina’s, zoals de activiteiten en het nieuws. De commissie beheert ook de VTB-mailinglijst waarmee de VTB-leden elkaar op een eenvoudige wijze en informeel via e-mail kunnen benaderen of informeren over interessante activiteiten, publicaties, vacatures, seminars etc.

Leden

De websitecommissie bestaat uit: Maartje de Graaf, Quirine Hakkaart, Lieke Guinee, Judy Koppenjan en Ben Gunnewijk, met technische ondersteuning van Robert-Jan Bruintjes van ikwilgewooneenwebsite.nl. Nieuwe leden zijn welkom, dus neem vooral contact met ons op als het je leuk lijkt ons te helpen met de website!

Studiedagcommissie

De Studiedagcommissie stelt zich tot doel het verdiepen en verbreden van kennis en inzichten van een actueel thema over tropische bossen door middel van het organiseren van een jaarlijkse studiedag. In het verleden heeft de studiedagcommissie ook wel eens een inhoudelijk onderwerp verzorgd op de Algemene Leden Vergadering en bijgedragen aan seminars van andere organisaties.

Verwachte resultaten

 • Bijdrage leveren aan menings- en gedachtenvorming over tropische bossen
 • Opdoen van nieuwe ideeën
 • Aanscherpen van eigen ideeën door onderlinge discussies
 • Aanzetten tot ontplooiing van initiatieven in of buiten het werk
 • Onderhouden van contacten

Samenstelling

De commissie bestaat momenteel uit de volgende personen:

Rik Sools (voorzitter), Peter Zomer, Jeffrey van Lent, Mandy Wierenga en Steffie Rijpkema. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom!

De studiedagcommissie in 2016- boven, vlnr: Esther, Rosalien, Rik, Erik. Onder: Bas, Jeffrey en Peter.
Planning
De studiedag wordt ieder jaar gehouden. De organisatie van de studiedag begin meestal driekwart jaar van te voren. Er wordt ongeveer één keer in de 4-6 weken vergaderd. Naarmate de studiedag nadert wordt dit frequenter. Voor aanvang van de Algemene Leden Vergadering komt de commissie enkele malen bijeen om te overleggen over haar inhoudelijke bijdrage.

Activiteiten tot nu toe

Studiedagen

2000 – Duurzaam bosbeheer: fictie of werkelijkheid?
2001 – Tropische Bossen in EURO’s of in Natura? Waardering van bosfuncties
2002 – Het Regeringsstandpunt Tropisch Regenwoud voorbij
2003 – Tropische Bossen in 2030: Visie of Visioen?
2004 – Het tropische bos in de kou?
2005 – Tropische bossen en conflicten
2006 – MVO en tropische bossen
2007 – De toekomst van het tropische bosbeheer
2008 – The effects of violent conflicts on forests
2009 – ‘Nature for Peace, The role of conservation and natural resources management in conflict and peacebuilding’ (i.s.m. Werkgroep Ecologie en Ontwikkeling)
2010 – Strategies for fauna conservation in tropical forests
2011 – New Forest for people – sowing the seeds of tomorrow’s forests
2012 – De houten driehoek – Invloeden van opkomende economieën op de Europese houtverordening (EUTR) en bosbeheer in de tropen
2013 – Private sector en tropische bossen – in gemeenschap van goederen: Links tussen private sector en tropische bossen via betaling van ecosysteemdiensten
2014 – Minder bekende houtsoorten; een oud thema in een nieuw jasje
2015 – Entrepreneurship in the tropics
2016 – Bio-economie in de tropen
2017 – Mangroves: Living on the edge

Algemene Leden Vergadering

2001 – Presentatie van het ‘Beleidsprogramma Biodiversiteit Internationaal (BBI) 2001-2005’ door dr. Ton van der Zon, met een kritisch interview door prof.dr. Frans Bongers

2002 – Toneelstuk door commissieleden over ‘hypes en trends in de tropische bosbouw gedurende de laatste 120 jaar’

Contact

Rik Sools, riksools(at)hotmail.com of via het contactformulier.

Nieuwsbriefcommissie

Werkwijze

De nieuwsbriefcommissie zorgt ervoor dat het VTB-Nieuws vier keer per jaar bij alle VTB-leden in de brievenbus valt. Het VTB-Nieuws bevat informatie omtrent actuele zaken die met de tropische bossen te maken hebben (zowel van binnen als buiten de Vereniging), maar ook samenvattingen van activiteiten, thematische discussies of bijeenkomsten, en belangrijke mededelingen.

Leden

De redactie van het VTB-Nieuws bestaat uit Caspar Verwer, Paul Zambon, Henk Lette, Rens Brouwer en Simone van Santen de Hoog.

Bestuur 2020/2021
 • Ron Lamain (Voorzitter)
 • Nora Helal (Secretaris)
 • Steffie Rijpkema (Penningmeester)
 • Judy Koppenjan (Activiteitencoördinator, Algemeen bestuurslid)
 • Jeffrey Brand (Algemeen bestuurslid)
 • Marthe Tollenaar (Algemeen bestuurslid)
 • Joeri Zwerts (Algemeen bestuurslid)