Als VTB-lid kunt u hier inloggen in het ledendeel.

Verslagen

Vereniging Tropische Bossen organiseert elk jaar meerdere bijeenkomsten. Lees hier de updates en nieuwsberichten over onze events en andere relevante zaken.

Oproep: reactie op herziene statuten Vereniging Tropische Bossen

Het bestuur heeft besloten de statuten van de vereniging te herzien, en vraagt aan alle leden om op het concept  input op te geven.

Terugblik op studiedag 2021

Studiedag Huge Tree Plant Projects; Hype or Solution? 

We mochten weer! Vrijdag 8 oktober was in Velp -maar ook op afstand- de studiedag van de VTB te volgen. Circa 60 deelnemers hadden zich verzameld voor een middag vol informatie en discussie over het thema, en ook online was de bijeenkomst goed bezocht.

VTB Algemene Ledenvergadering, 28 februari 2017

Op 28 februari organiseerde de Vereniging Tropische Bossen (VTB) haar Algemene Ledenvergadering (ALV), met dit jaar als thema voor het inhoudelijke deel: ‘Botanisch onderzoek: nut en toepassing voor beheer en behoud van tropisch bos’.

Tropical Forest Career Night 2019

Met een haast tropische regenbui begon op 19 juni de Tropical Forest Career Night geheel in stijl. Met een rustgevend drupje op de achtergrond luisterden we naar 5 inspirerende verhalen van professionals uit verschillende hoeken van het tropisch bos.

Netwerkavond Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer

Op de Netwerkavond van 16 mei hebben we van gedachten gewisseld over de mogelijke uitvoering van het nieuwe convenant ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’.

Verslag Netwerkmiddag ‘1 jaar EUTR: Stand van zaken’

Inmiddels is het ruim een jaar geleden dat de EUTR in werking is getreden dus het werd tijd om de balans op te maken. Op 7 mei organiseerde de VTB in samenwerking met WNF een netwerkmiddag over de stand van zaken met betrekking tot de EUTR.