Als VTB-lid kunt u hier inloggen in het ledendeel.

Oproep: reactie op herziene statuten Vereniging Tropische Bossen

Beste leden van de Vereniging Tropische Bossen,

Het bestuur heeft besloten de statuten van de vereniging te herzien. Hiervoor zijn 3 redenen:
• De huidige statuten zijn voor het laatst gewijzigd in november 1999 en waren dus toe aan een update
• In de huidige statuten was de verbondenheid van de VTB als studiekring aan het KLV opgenomen. Het ondersteunende onderdeel van de KLV Studiekringen & Netwerken is in 2020 opgeheven.
• De VTB valt onder de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), en dient daarom enkele wijzigingen door te voeren in de statuten.

De herziene statuten zijn naar de leden gemaild via de listserver, en ook hier op de website geplaatst.

CONCEPT Statuten VTB

We vragen aan alle leden om hier tot uiterlijk 16 december input op te geven aan Ron Lamain, op ronlamain@hotmail.com.

De input die we verzamelen zullen we verwerken vóór de volgende Algemene Ledenvergadering in maart 2023, waar we de statuten dan hopen te kunnen goedkeuren.