Als VTB-lid kunt u hier inloggen in het ledendeel.

16 sep

2016

VTB Studiedag 2016: Bio-economie en de Tropen

Achtergrond en context

De fossiele grondstoffen voor de productie van energie en materialen zijn eindig, niet hernieuwbaar en milieubelastend. Het is daarom aan de huidige generatie om een omslag te genereren naar een economie die is gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen: de bio-based economy, oftewel de bio-economie. Bos speelt een prominente rol in de opkomende bio-economie als (potentieel) leverancier van hoogwaardige hernieuwbare grondstoffen, voor levering van bouwmaterialen, energie, ingrediënten voor (chemische) industrie en bioplastics, hoogwaardige koolstof (bv. actieve koolstof, biochar). Dit biedt zowel kansen als bedreigingen voor het behoud van bossen. Goede kansen liggen bij technologische ontwikkelingen die zorgen voor nieuwe bio-based producten, waarmee tropisch bos als bron voor hoogwaardige en breed toepasbare grondstoffen kan dienen. De stijgende vraag naar deze grondstoffen uit tropisch bos kan ook een extra bedreiging vormen. Voor de ontwikkeling van een circulaire bio-economie is van belang dat de gehele keten van bosbeheer tot eindproduct in oogschouw genomen wordt.

De studiedag

De studiedag rondom dit thema zal verschillende toepassingen van grondstoffen uit tropisch bos belichten en deze in het perspectief zetten van mogelijkheden voor gebruik in en ontwikkeling van de lokale bio-economie. Hierbij worden relevante aspecten belicht van o.a. duurzaam landgebruik, waardeketens, cascadering van gebruik, LCA’s, hergebruik, aan de hand van een theoretisch kader van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Ook zal de rol van tropische bos in relatie tot de ontwikkelende bio-economie in Nederland beschouwd worden. Centrale vragen hierbij zijn: wat betekenen deze ontwikkelingen voor boslandschappen in de Tropen? Hoe zou een bio-economie vorm kunnen krijgen in tropische bossenlandschappen en zien we daar al voorbeelden van? Welke rol kunnen tropische bossen vervullen in een bio-economie in Nederland? Aan de hand van enkele cases zal worden ingegaan op de druk op tropisch bos, het ontwikkelingspotentieel van boslandschappen en de technische kansen en mogelijkheden voor innovatie in lijn met bio-based principes.

Voorlopig programma

13:00 Koffie en registratie
13:20 Welkom door dagvoorzitter: Floor van der Hilst (Copernicus Institute of Sustainable Development, Universiteit Utrecht)
13:35 Presentatie 1: Theoretisch kader en voorbeelden bio-based economie: Planbureau voor de Leefomgeving (Trudy Rood)
14:00 Presentatie 2: Herbebossing en agroforestry project in Indonesië – een demonstratie case voor torrefactie: Torrcoal / A. Hak Renewable Energy (Jan Brouwers)
14:30 Presentatie 3: Boslandschapsherstel in Afrika – geïntegreerd ecologisch herstel, economische ontwikkeling en duurzame energievoorziening door brandhout: IUCN Nederlands Comité
15:00 Koffiepauze
15:30 Presentatie 4: de rol van tropisch hout in de bouw en haar milieubelasting ten opzichte van andere materialen: SHR (Stichting Hout Research, René Klaassen)
16:00 Plenaire discussie: Reflectie en stellingen nav cases. Rol tropische bossen in de ontwikkeling van de circulaire bio-based economie.
16:30 Afsluiting door dagvoorzitter
16:40 Borrel

Registratie en betaling

Voor registratie en betaling kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. Houd er rekening mee dat uw registratie pas zal worden afgerond nadat uw betaling is ontvangen. Deze betaling dient te geschieden via het internet (iDEAL). Klik hiervoor op de links onder het inschrijfformulier.

Het inschrijfgeld bedraagt:

Studentleden: € 7,50
Leden*: € 12,50
Niet-leden: € 25,-
* VTB en KNBV leden

In verband met de logistiek is de uiterste inschrijfdatum 9 september. Mocht u na die tijd nog willen inschrijven, dan kunt u de studiedagcommissie mailen op vtbstudiedag@tropischebossen.nl

Informatie en organisatie

De dag zal plaatsvinden in het mooie Burgers Zoo te Arnhem. De dagentrée voor het park zelf is inclusief, dus kom voorafgaand aan het programma vast genieten van de tropische sferen!

In geval van vragen of suggesties over het programma of de betaling via iDEAL kunt u contact opnemen op vtbstudiedag@tropischebossen.nl.

Indien u zich na inschrijving weer zou willen afmelden, kan dat door een e-mail te sturen met uw volledige naam en bankrekeningnummer naar vtbstudiedag@tropischebossen.nl Geeft u daarbij even aan of u VTB-lid bent. Tot een week voor het evenement kunt u zich kosteloos afmelden en ontvangt u binnen een maand het betaalde bedrag terug.

Waar
Safari Meeting Centre, Burgers’ Zoo, Arnhem
Tijd
13:00u
Bekijk de volledige agenda